Skydda dig mot brand!

Glöm ej släcka ljusen! Fungerande brandvarnare räddar liv. Kom ihåg att testa din brandvarnare regelbundet och byt batterier i god tid.

Läs mer om brandvarnare och brandskydd på www.dinsakerhet.se/brand

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger där tips och information.