Allmän hyresinformation

Hyresavin

Hyresavier skickas ut varje kvartal för tre månader i taget. Hyran ska betalas i förskott, senast den sista vardagen i månaden före.

Internet (bredband) och kabel-tv

Alla våra lägenheter har anslutning till fibernät genom Övik Energi. Internetabonnemang tecknas av hyresgästen själv. Kabel-TV via Com Hem (analogt basutbud) ingår i hyran.

Bredband via telejacket kopplas via det vanliga telenätet. Mobilt bredband är ett annat alternativ. Internettjänst kan levereras av flera aktörer.

Ordning

För att alla som bor i fastigheten ska trivas gäller det att ta hänsyn till varandra.
Tänk på:
– att inte gå med hårda skor inne i lägenheten eller smälla med dörren i trapphuset
– att inte spela musik eller tv så högt att det stör grannar (gäller dygnet runt)
– att inte spola stora mängder vatten sent på kvällen
– att lämna tvättstugan i rent och snyggt skick

Vid eventuell fest i lägenheten är det bra att meddela sina grannar i förväg.

Störningar

Som hyresgäst i ett flerfamiljshus måste man acceptera ljud som hör till ett normalt liv. Kontakta oss om störningarna är onormala. Sker störningarna kvälls- eller nattetid samt helger hänvisar vi till vår jourtjänst Securitas på telefon 0660-150 19.

Uppsägning och avflyttning

Hyreskontrakt för bostäder, bil- och garageplatser har tre månaders uppsägningstid från nästkommande månadsskifte.

För lokaler gäller andra regler och uppsägningstiden är vanligtvis minst nio månader.

Uppsägningen skall vara skriftlig. I god tid innan avflyttnings­dagen bokas tid för besiktning hos oss. Vid besiktningen kontrolleras städning, eventuella skador samt att alla utrymmen är tömda. Efter godkänd besiktning återlämnas samtliga utkvitterade nycklar till oss.

Blanketter

Uppsägning av bil/garageplats

Uppsägning av lägenhet