Backmans03
BackmansKontor28
previous arrow
next arrow

Backmans Fastighetsutveckling AB

Backmans Fastighetsutveckling AB har sedan 1995 förvaltat och utvecklat fastigheter i centrala Örnsköldsvik, det gäller såväl bostäder som kommersiella lokaler, bestående i huvudsak av kontor och butiker. Det totala beståndet idag omfattar ca 18.000 m² fördelat på 50 lokaler för butiker och kontor samt ca 40 lägenheter.

Vårt huvudkontor ligger centralt i Örnsköldsvik med närhet till huvuddelen av vårt förvaltade bestånd.

Hög kvalitet genomsyrar vår verksamhet

Vi vill skapa långsiktiga relationer med våra kunder, som består av såväl hyresgäster som andra fastighetsägare. För oss på Backmans är varje kund unik. Utifrån kundernas individuella önskemål och behov, erbjuder vi flexibla och kundanpassade lösningar. Det handlar hela tiden om att utveckla fastigheternas funktion, trivsel, attraktivitet och värde.

Backmans erbjuder bl.a följande:
– Lokaler/lägenheter i bästa läge
– Hög kvalitet på service
– Flexibel förvaltning och lyhördhet för hyresgästernas behov
– Kvalitetskrav på vår personal och de entreprenörer vi anlitar

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra egna och våra kunders bostäder samt kommersiella lokaler, engagerar vi oss dessutom i projektet ”Cesam” i Örnsköldsvik. Cesam verkar för att stadsmiljön i Örnsköldsvik utvecklas och blir ännu attraktivare.

Med centrumkunden i alla lägen

Vi värnar om våra hyresgäster och fastighetsägare, som anlitar oss. Därför lägger vi stor vikt vid en god service gällande drift, underhåll, skötsel och administration. Vårt breda tjänsteutbud innefattar bl.a:

Projektutveckling
– Lokalisering
– Utforming
– Etablering

Uthyrning
– Uthyrning av bostäder, butiks- och kontorslokaler

Administrativa tjänster
– Upprättande av hyreskontrakt
– Hyresavisering
– Hyresförhandlingar
– Indrivning av hyror
– Ekonomisk rådgivning
– Övrig administration

Fastighetsservice
– Projektledning i samband med om- och nybyggnationer
– Bevakning av elpriser
– Upphandling av serviceavtal
– Drift och fastighetsskötsel*
– Fastighetsunderhåll*

Serviceanmälan / Kontakt

Vill du anmäla ett ärende för icke akuta ärenden kan du göra det här.