Hyran för 2018

Överenskommelse med Hyresgästföreningen har träffats om hyran för 2018.

Hyrorna kommer att höjas med 0,95 procent och höjningen gäller från och med 1 januari.