”Ta plats i Övik”

Vi vill främja en levande stadskärna i Örnsköldsvik och stöttar därför projektet ”Ta plats i Övik” genom att upplåta en av våra innergårdar som kan bokas för aktiviteter av företag,
föreningar eller privatpersoner.

Besök hemsidan: www.taplatsiovik.se för mer information eller kontakta Fastighetsägarna eller Cesam.