Till berörda hyresgäster i fastighet Dublin 7

Ommålning av huset på Fabriksgatan 16 i fastigheten Dublin 7 är planerad.

Byggnadsställningar är på plats och arbetena kommer att påbörjas inom kort. De beräknas pågå dagtid måndag till fredag under ett par månader framöver och vara klara före semestern.

Under denna period kan det uppstå en del olägenheter och viss störning kan givetvis förekomma med anledning av arbetena. Det gäller bland annat parkeringar som inryms på fastigheten.

Hör gärna av er till Christer Nordström på tfn 070-398 03 36 eller Kenneth Lindgren på tfn 072-731 85 75 om ni har frågor