Viktigt om avfallssortering

Vi kommer successivt att införa sortering av hushållssopor i fastigheterna.
Läroverksgatan 10 och Fabriksgatan 18 blir först ut med bruna kärl från vecka 8. Berörda hyresgäster kommer att få mer information i samband med starten.

Alla har en skyldighet att sortera sitt avfall för att bidra till ett hållbart samhälle och spara på jordens resurser. Det behöver inte vara svårt. Är vi duktiga och noga blir det lättare att återvinna och energiutvinna material.

Vi tillhandahåller kärl för så många fraktioner som vi har plats för. Detta för att underlätta för våra hyresgäster. Om det inte finns ett passande kärl ska det lämnas på Må återvinningscentral. Tyvärr ignoreras detta av många som ställer saker på golvet i soprummen. För allas trevnad och av hänsyn till andra hyresgäster och personal uppmanar vi till skärpning.

Den som är osäker på hur och vad man ska återvinna hittar mycket information på internet. Se www.miva.se