Störning Fabriksgatan

NCC har meddelat om att de startat pålning på kv Bryssel 4-5, Fabriksgatan i Örnsköldsvik.
Pålningen kommer pågå under vecka 34 och 35 förutsatt att inga oförutsedda händelser uppstår.
Detta är den mest bullerstörande aktiviteten som utförs i projektet och man ber om överseende med de besvär som kan uppstå.

Vid frågor kring dessa arbeten kontakta:
Joakim Kallin
joakim.kallin@ncc.se

Oskar Gunnebrink
oskar.gunnebrink@ncc.se

Växelnummer: 0660-26 56 50