NCC – tidplan bfr Bryssel

NCC bygger på uppdrag av HSB bostadsrättslägenheter i brf Bryssel, Fabriksgatan i Örnsköldsvik.
Projektet kan innebära störning för boende i närheten.

Översiktlig tidplan för deras arbeten i början av hösten.
September: Grundläggning, start betongväggar i garage, prel. start montage tornkran.
Oktober: Montage tornkran, grundläggning samt stomstart bostadshus.
November: Stomme.

Vid eventuella frågor kontakta
Ida Vestin, platschef NCC, e-post ida.vestin@ncc.se eller
Magnus Carlsson, projektledare HSB Projektpartner, e-post magnus.carlsson@hsb.se