Snöröjning

Snöröjning av infarter och gårdar pågår för fullt. Den stora snömängden gör att det tar längre tid än normalt.
Vi ber om överseende och gör absolut allt vi kan för att bilplatser och entréer ska vara åtkomliga.
Tack alla ni snälla lokalhyresgäster som hjälper till och håller rent utanför era ingångar.