Störning Fabriksgatan

Arbete pågår i fastigheten på Fabriksgatan 21 i Örnsköldsvik.
Detta innebär viss bullerstörning under vecka 4.
Vi ber om överseende med de besvär som kan uppstå.