2021 års hyror

Överenskommelse med Hyresgästföreningen har träffats angående hyran för 2021.

Hyrorna kommer att höjas med 0,85 procent och höjningen gäller från och med 1 februari.