Förvaltning Magasinet

Gallerian Magasinet vid Stora Torget i Örnsköldsvik har bytt ägare.
Ny ägare sedan i december 2020 är bolaget Point Örnsköldsvik 1 AB.
Backmans har av Point fått i uppdrag att ansvara för fastighetsdriften.