Störning Läroverksgatan 10

Arbete pågår i grannfastigheten till Läroverksgatan 10 i Örnsköldsvik.
Det gäller lagning av en tegelfasad för att undvika nedfallande material.
En ställning är därför uppställd på den yttersta delen av vår gräsmatta.
Detta innebär viss störning och begränsad möjlighet att nyttja gården.
Arbetet beräknas pågå fram till i början av semestern.
Vi ber om överseende med eventuella besvär.