Ombyggnad i fastighet Wien 5

Nu är vi i full fart med ombyggnad av en kontorslokal i vår fastighet på Hamngatan 12/Storgatan 12.

Nya hyresgäster är på ingång, vem tror du att det kan vara?

Under ombyggnadsperioden kommer det att både höras och märkas.
Vi förstår om det emellanåt kan upplevas störande, men vi ska göra vad vi kan för att minimera olägenheter och störande ljud.