Fasadarbete pågår på Wien 5

Renoveringar pågår av fasaden på Wien 5 fastighet.
Arbetet beräknas vara klart  under november.

Under tiden kan det vara begränsad framkomlighet vid trottoaren på Apoteksgränd.