Besiktning av ventilation i Liverpool 11

12/10 kommer det att ske besiktning av ventilation på Storgatan 18, Liverpool 11.

Arbetet utförs av TF Service, berörda lägenheter har blivit informerade.