Nytt förvaltningsavtal

Vi vill här meddela att fastigheten Australien 6, med adress Lasarettsgatan 9
i Örnsköldsvik får en ny förvaltare. Fastighetens tekniska och ekonomiska förvaltning kommer, med början den 1 mars i år, att skötas av Backmans Fastighetsutveckling AB.