Trött på allt sand och grus?

Nu börjar vi med att sopa upp allt grus inne på gårdar och parkeringar.
Om din parkering är tom så kommer det att sopas där med.
Annars får du gärna låna fastighetens sopborste och sopa bort grus/sand från din parkering så kan du stå kvar med bilen.

Visst är det härligt med vår 🙂