Aktuellt

18 inlägg

Till våra hyresgäster

Att våra hyresgäster trivs i sina hem och känner sig trygga med sitt boende är väldigt viktigt för oss!
Lika viktig är allas vår hälsa!

Därför har Backmans vidtagit åtgärder för att undvika smittspridning så långt det är möjligt. Tvättstugor utrustas med tvål och städinsatser utökas. Vi har även informerat entreprenörer särskilt om vikten att följa givna rekommendationer från myndigheterna och att inte besöka hyresgäster utan att ta kontakt med oss innan. Detta har vi gjort av omtanke så att personer som tillhör riskgrupper inte ska bli utsatta för risk att bli smittad i onödan.

Kontakta oss gärna om det är något övrigt vi kan hjälpa till med.

 

 

Viktigt om avfallssortering

Vi kommer successivt att införa sortering av hushållssopor i fastigheterna.
Läroverksgatan 10 och Fabriksgatan 18 blir först ut med bruna kärl från vecka 8. Berörda hyresgäster kommer att få mer information i samband med starten.

Alla har en skyldighet att sortera sitt avfall för att bidra till ett hållbart samhälle och spara på jordens resurser. Det behöver inte vara svårt. Är vi duktiga och noga blir det lättare att återvinna och energiutvinna material.

Vi tillhandahåller kärl för så många fraktioner som vi har plats för. Detta för att underlätta för våra hyresgäster. Om det inte finns ett passande kärl ska det lämnas på Må återvinningscentral. Tyvärr ignoreras detta av många som ställer saker på golvet i soprummen. För allas trevnad och av hänsyn till andra hyresgäster och personal uppmanar vi till skärpning.

Den som är osäker på hur och vad man ska återvinna hittar mycket information på internet. Se www.miva.se

 

Information om TV4-kanalerna och C More

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

De som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer att få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på http://www.comhem.se/aktuellt

Avstängning fjärrvärme

Övik Energi har meddelat om ett planerat avbrott i området runt torget i centrala Örnsköldsvik.

Man ska genomföra arbete på fjärrvärmenätet. Avbrottet berör Storgatan 3 och Storgatan 12.
Påbörjas den 17 oktober kl 23.00 och beräknas vara klart cirka 03.00 på natten.

Berörda kunder kommer sakna tillgång till varmvatten och värme under pågående arbete. Kallvattnet påverkas inte.

Efter avbrottet kan det ta någon timme/timmar innan alla kunder åter har varmt vatten och full värme.

Vid frågor läs mer på ovikenergi.se alternativt ring Övik Energis kundtjänst 0660-789 01.

Till berörda hyresgäster i fastighet Dublin 7

Ommålning av huset på Fabriksgatan 16 i fastigheten Dublin 7 är planerad.

Byggnadsställningar är på plats och arbetena kommer att påbörjas inom kort. De beräknas pågå dagtid måndag till fredag under ett par månader framöver och vara klara före semestern.

Under denna period kan det uppstå en del olägenheter och viss störning kan givetvis förekomma med anledning av arbetena. Det gäller bland annat parkeringar som inryms på fastigheten.

Hör gärna av er till Christer Nordström på tfn 070-398 03 36 eller Kenneth Lindgren på tfn 072-731 85 75 om ni har frågor

“Ta plats i Övik”

Vi vill främja en levande stadskärna i Örnsköldsvik och stöttar därför projektet “Ta plats i Övik” genom att upplåta en av våra innergårdar som kan bokas för aktiviteter av företag,
föreningar eller privatpersoner.

Besök hemsidan: www.taplatsiovik.se för mer information eller kontakta Fastighetsägarna eller Cesam.